Etty Hillesum 100 år

År 2014 skulle Etty Hillesum fyllt 100 år

Den 15 januari 1914 föds författaren och mystikern Etty Hillesum, vars dagböcker skildrar den tyska ockupationen av Holland.

I stället för att gömma sig valde Hillesum att stödja andra judar som deporteras, eftersom hon vill ”dela sitt folks öde”.

Hon blir själv deporterad och dör i Auschwitz i november 1943.

Läs mer här

Svensk hemsida

Citat av Etty Hillesum

”Låt då detta vara syftet med meditationen: att skapa en stor öppen slätt i ditt inre, utan all den trassliga snårskog som hindrar utsikten. Då kan något av ”Gud” komma in i Dig, liksom det i Beethovens Nionde finns något av ”Gud”, och något av ”kärleken”, inte den sortens lyxkärlek som man hänger sig åt en halvtimme, stolt över sina egna upphöjda känslor, utan en kärlek som man kan använda i vardagslivet”.

”Hotet utifrån ökar hela tiden och skräcken växer med var dag. Jag sveper bönen omkring mig, som en mörk skyddande mantel, i bönen drar jag mig tillbaka som i en klostercell och kommer sedan ut, samlad stärkt. Att dra mig tillbaka in i bönens slutna cell blir för mig en allt större realitet och också en ökad saklighet. Min koncentration där reser höga murar omkring mig, och innanför dem kan jag finna mig själv och efter alla distraherande intryck samla mig till en helhet”